הקלטות שטח

 

אולפני אשל מתמחים גם בהקלטות שטח של הרכבים קטנים ובינוניים, מקהלות ותזמורות קאמריות וסימפוניות.
האולפן הנייד שלנו בנוי סביב מערכת הקלטת כונן מתוצרת Soundscape (מקבילה למערכות שבאולפננו) וקדם מגברים משובחים מתוצרת Focusrite ..
 

  לפרטים נוספים

 

B הציוד באולפן

CONSOLE:
Sounscraft K1 Analog Mixer
 

DAW:

Sydec Soundscape

24 bit Digital Audio multitrack Recorder/Editor Including Dynamics, Time Module, Wave Machanics Reverb Module & Audio toolbox.

Harmonia Mundi Acustica PDAE PQ Module, Phillips & Plextor Compact Disc Recorders.

Digidesign Pro Tools 6

Sony Media Software - Vegas 6

 

TAPE DECK:

Tascam DA-30 MkII DAT Recorder (2)

Sony DTC 1000ES DAT Recorder

Tascam BR20 1/4" recorder

Ampex AG-440C 1/4" / 1/2" Master Recorder

Dolby A Noise Reduction Systen A301

dBX type III Noise Reduction System

Tascam & marantz Cassette Deck (2)

 

OUTBOARD GEAR:

Audio Logic 226 Dual Compressor/Limiter

Alesis Microverb III

D&R Telephone Hybrid

Alesis MEQ 230 Dual 1/3 Octave Equalizer

MXR Dual 2/3 Octave EQ

Sony PCM-701ES

Sony VO-5630 Multisystem U-Matic VCR

Sanyo Betamax, Panasonic VHS VCR

Studer D 740 Compact Disc Recorder

Tascam CD-701 CD Player

Luxman PD-284 turntable

Ortofon/Neumann Cutting lathe

 

MONITORS:

JBL Pro VIII

JBL Control 1

RV 101 Monitor Selector

Amplification By Carver And Quad

 

 

Variety of Microphones לרשימת מיקרופונים מפורטת נא לחצו כאן

 

Eshel Sound Studios 18 Rival Street Tel Aviv Israel 03-5371804 03-5375903