הציוד שאנו מספקים

אולפנים

טקסט שמתאר את האולפנים

ציוד הקלטות

תיאור על ציוד

מפרטי מיקרופונים

טקסט על מיקרופונים

Eshel Sound Studios  18 Rival Street Tel Aviv Israel 03-5371804 03-5375903

info@eshelstudios.co.il